2019-08-13 19:57:45 Thông tin

2019-08-13 19:57:45 Thông tin
Tin tức thị trường: Một số cổ phiếu Argentina được niêm yết tại Mỹ ghi nhận sự hồi phục nhỏ trong giao dịch trước thị trường, BANCO MACRO tăng 6% trước khi thị trường, GRUPO SUPERVIELLE ADR tăng 9%.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh