2019-08-13 18:59:04 Thông tin

2019-08-13 18:59:04 Thông tin

Một số lý do cho sự tăng giá gần đây của vàng:

1  Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang cắt giảm lãi suất, đó là tin tốt cho vàng. Ngoài ra, QE sẽ được thực thi, và điều này có nghĩa là đồng đô la sẽ suy yếu, vì vậy các nhà đầu tư đang đổ vào thị trường vàng;

2  Lợi suất trái phiếu toàn cầu đã giảm mạnh và trái phiếu ở nhiều khu vực đang ở trạng thái lãi suất âm, điều đó có nghĩa là chi phí nắm giữ vàng rất thấp;

3  Ngoài ra, thị trường hiện tại đầy lo ngại rủi ro và vàng là lựa chọn hàng đầu cho tài sản an toàn;

Tóm lại, vàng là một "người" chiến thắng lớn trong thời gian gần đây.

true.jpg

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh