2019-08-13 20:28:01 Thông tin

2019-08-13 20:28:01 Thông tin
[Báo cáo] Giám đốc hàng hóa điều tra Callum Macpherson nói rằng thử nghiệm lớn nhất đối với thị trường dầu là liệu các nhà sản xuất dầu đá phiến có thể tiếp tục tăng sản lượng với giá dầu thấp như vậy hay không, có thể là nỗ lực của OPEC để duy trì giá dầu cao và dầu đá phiến. Sự khởi đầu của quá trình cân bằng chi phí sản xuất cận biên.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh