2019-08-13 20:30:34 Thông tin

2019-08-13 20:30:34 Thông tin
[Thị trường] Vàng quốc tế ngắn hạn giảm gần 3 đô la Mỹ, đạt gần 1520 đô la Mỹ, mức tăng trong ngày thu hẹp còn 0,7%.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh