2019-08-13 20:33:17 Thông tin

2019-08-13 20:33:17 Thông tin
Tin tức thị trường: Hợp đồng tương lai của quỹ liên bang Mỹ cho thấy xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong năm 2019 đã giảm sau khi dữ liệu CPI của Mỹ được công bố.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh