2019-08-13 20:35:52 Thông tin

2019-08-13 20:35:52 Thông tin
Đánh giá thể chế dữ liệu CPI của Mỹ: Do giá năng lượng cao và hầu hết các hàng hóa và dịch vụ khác, tốc độ tăng trưởng CPI của Mỹ trong tháng 7 rất mạnh, điều này có thể cho thấy lạm phát đã ổn định sau khi yếu vào đầu năm.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh