2019-08-13 20:36:13 Thông tin

2019-08-13 20:36:13 Thông tin
Đánh giá nhanh về thể chế dữ liệu CPI tháng 7 của Mỹ: CPI của Mỹ đã tăng trong tháng 7, nhưng trong tình hình hiện tại, hiệu suất CPI về cơ bản sẽ không thay đổi kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín. Bộ Lao động cho biết lạm phát chủ yếu được thúc đẩy bởi giá sản phẩm năng lượng và một số giá hàng hóa.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh