2019-08-13 20:41:54 Thông tin

2019-08-13 20:41:54 Thông tin
[Thị trường] Biên độ ghi chú 2 năm và 10 năm của Mỹ thu hẹp xuống còn 3,4 điểm cơ bản sau khi dữ liệu CPI của Mỹ được công bố, mức chênh lệch thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2007.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh