2019-08-13 20:56:05 Thông tin

2019-08-13 20:56:05 Thông tin
[Quy mô của thị trường trái phiếu Trung Quốc đã vượt quá 90 nghìn tỷ nhân dân tệ, đứng thứ hai trên thế giới.] Theo dữ liệu, quy mô của thị trường trái phiếu Trung Quốc đã vượt quá 90 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 13 nghìn tỷ đô la Mỹ). Điều này có nghĩa là quy mô của thị trường trái phiếu Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản, đứng thứ hai trên thế giới. Dữ liệu cho thấy tính đến cuối tháng 6, hơn 1.800 nhà đầu tư nước ngoài đã tham gia vào thị trường trái phiếu liên ngân hàng, với khả năng giữ nợ gần 2 nghìn tỷ nhân dân tệ. Kể từ đầu năm nay, các tổ chức ở nước ngoài đã tích cực phân bổ trái phiếu Trung Quốc. Các khoản mua ròng trong sáu tháng đầu năm đã vượt quá 500 tỷ RMB, tăng 10% so với tháng trước. Tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định. Không có tăng vốn xuyên biên giới và nhanh chóng. . (Mạng thông tin tài chính Trung Quốc)

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh