2019-08-13 21:49:34 Thông tin

2019-08-13 21:49:34 Thông tin
[Giới hạn] Dầu thô Brent đã phá vỡ 60 đô la Mỹ / thùng, ngày tăng 2,70%, dầu thô WTI tăng 2,6%, hiện được báo cáo 56,42 đô la Mỹ / thùng.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh