2019-08-13 21:50:13 Thông tin

2019-08-13 21:50:13 Thông tin
[Thị trường] Hợp đồng tương lai A50 Index của FTSE Trung Quốc đã tăng lên 1,5%. Vàng quốc tế là gần 1.500 đô la mỗi ounce, và mức giảm đã mở rộng đến 0,6%.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh