2019-08-13 20:52:03 Thông tin

2019-08-13 20:52:03 Thông tin

Thị trường đã quay 180 độ.

Tiền tệ hàng hóa (AUD, NZD, CAD) sẽ tiếp tục tăng,

Đồng tiền trú ẩn an toàn (JPY, CHF, XAUUSD) sẽ tiếp tục giảm.


Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh