2019-08-13 20:56:29 Thông tin

2019-08-13 20:56:29 Thông tin

Quan điểm

Lần này, kết nối giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể sẽ có kết quả tốt.

Bởi vì cuộc đàm phán cuối cùng là thất bại, sau đó Trump đã áp thuế 10% đối với 300 tỷ sản phẩm của Trung Quốc.

Thị trường có thể hình thành kỳ vọng lạc quan.

Do đó, đồng tiền trú ẩn an toàn sẽ tiếp tục giảm mạnh.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh