2019-08-13 21:56:50 Thông tin

2019-08-13 21:56:50 Thông tin
[Thị trường] Năm cổ phiếu công nghệ lớn FAANG làm tốt, Apple (AAPL.O) tăng hơn 5%, Facebook (FB.O) tăng 2,58%, Netflix (NFLX.O) tăng 1,58%, Amazon (AMZN.O) tăng 2,15 %, Google (GOOG.O, GOOGL.O) tăng 2,3%.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh