2019-08-13 22:03:27 Thông tin

2019-08-13 22:03:27 Thông tin
[Thị trường] Đô la Úc so với đô la Mỹ AUD / USD tăng ngắn hạn 35 điểm để vượt qua mốc 0,68, hiện giảm nhẹ xuống còn 0,671, ngày tăng 0,65%.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh