2019-08-13 22:27:43 Thông tin

2019-08-13 22:27:43 Thông tin
[Giới hạn] Dầu thô Brent tăng hơn 4%, vượt qua mốc 61 USD, dầu thô WTI tăng 3,7%.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh