2019-08-13 22:31:53 Thông tin

2019-08-13 22:31:53 Thông tin
[Thị trường bit] Theo nền tảng giao dịch bitcoin Bitstamp, Bitcoin đã giảm xuống dưới 11.000 đô la, lần đầu tiên kể từ ngày 5 tháng 8 và ngày giảm hơn 4%.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh