2019-08-13 22:41:02 Thông tin

2019-08-13 22:41:02 Thông tin
[Stock] Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu tăng 1,37%, chỉ số CAC40 của Pháp tăng 1,48%, chỉ số DAX của Đức tăng 0,95% và chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,4%.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh