2019-08-13 22:42:14 Thông tin

2019-08-13 22:42:14 Thông tin
[Thị trường] Đồng rúp của Nga đã xóa sạch sự suy giảm so với đồng đô la Mỹ, và hiện tăng 0,4% lên 65,1.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh