2019-08-13 22:45:13 Thông tin

2019-08-13 22:45:13 Thông tin
Ngân hàng trung ương của Kazakhstan: Dự trữ vàng và ngoại hối ròng của Kazakhstan trong tháng 7 là 27,219 tỷ đô la Mỹ và trong tháng 6 là 27,734 tỷ đô la Mỹ.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh