2019-08-13 23:09:09 Thông tin

2019-08-13 23:09:09 Thông tin
Tai Wong, Trưởng phòng giao dịch phái sinh kim loại quý, Ngân hàng Montreal, Canada: Mặc dù triển vọng chung của vàng vẫn tích cực, nhưng đà tăng gần đây của nó có thể bị suy yếu.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh