2019-08-14 00:43:39 Thông tin

2019-08-14 00:43:39 Thông tin
[Ngân hàng quốc tế Hà Lan: Tăng giá dầu khó có thể ngăn Ả Rập Xê Út cắt giảm sản lượng] Tuần trước, tin tức về tình hình thương mại và Ả Rập Xê Út xem xét tăng cường hoặc thực hiện nghiêm ngặt hơn thỏa thuận giảm sản lượng hiện tại, thị trường dầu biến động đáng kể. Tuần này, Saudi Aramco đã công bố tình trạng doanh thu của mình và ủng hộ quan điểm của thị trường rằng Ả Rập Saudi hy vọng sẽ hỗ trợ giá dầu. Mặc dù vậy, nhà phân tích Warren Patterson của Ngân hàng Quốc tế Hà Lan tin rằng Ả Rập Xê Út sẽ tiếp tục đàm phán về thỏa thuận cắt giảm sản lượng, mặc dù giá dầu tăng.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh