2019-08-14 00:33:56 Thông tin

2019-08-14 00:33:56 Thông tin

Quan điểm:

1. Tình hình chính trị của Ý sẽ có tác động đến ác cảm rủi ro, nhưng nhìn chung tình hình ở Trung Quốc và Hoa Kỳ quan trọng hơn phía Ý.

2. Do đó, đồng tiền trú ẩn an toàn có khả năng tiếp tục theo "Trung Quốc và Hoa Kỳ".

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh