2019-08-14 01:41:17 Thông tin

2019-08-14 01:41:17 Thông tin
[Tin tức] Các thương nhân cho biết rằng ngân hàng trung ương Argentina đã bán được 215,091 tỷ peso trong các ghi chú lãi suất Leliq ngắn hạn với mức trung bình 74,858% trong phiên đấu giá thứ hai trong ngày.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh