2019-08-14 00:42:02 Thông tin

2019-08-14 00:42:02 Thông tin

Sau các cuộc đàm phán Trung-Mỹ ngày nay, giá dầu thô tăng vọt, điều này làm cho sự hỗ trợ CAD tiền tệ hàng hóa, và việc nới lỏng tình hình thương mại cũng ủng hộ CAD.

Vì vậy, CAD có khả năng có hiệu suất tốt hơn.

image.png

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh