2019-08-14 00:54:28 Thông tin

2019-08-14 00:54:28 Thông tin

1. Trong 1-2 tuần qua, sự ác cảm rủi ro của thị trường đã đóng một vai trò hàng đầu trong xu hướng.

2. Dữ liệu Kinh tế tài chính khó có thể đóng một vai trò rất lớn trong bối cảnh này.

3. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm của Úc vào thứ Năm sẽ là trọng tâm của chúng tôi, vì bộ dữ liệu này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn chính sách tiền tệ của RBA.

b25d825ed72c70d.jpg

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh