2019-08-14 02:12:15 Thông tin

2019-08-14 02:12:15 Thông tin
[Tin tức] Các thương nhân cho biết ngân hàng trung ương Argentina đã bán 10 triệu đô la dự trữ với mức giá trung bình 55.6877 peso đến 1 đô la Mỹ. Đến nay, số tiền dự trữ đã lên tới 150 triệu đô la Mỹ.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh