2019-08-14 02:33:37 Thông tin

2019-08-14 02:33:37 Thông tin
Harold Hamm, Giám đốc điều hành của Continental Resources (CLR.N): Sự suy giảm hoạt động khoan tại Hoa Kỳ chưa chạm đáy, và số lượng khoan đất đang lên tới 800.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh