2019-08-14 01:40:48 Thông tin

2019-08-14 01:40:48 Thông tin

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI tháng 9 đóng cửa tăng 2,17 đô la Mỹ, tương đương 3,95%, lên 57,10 đô la Mỹ / thùng

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh