2019-08-14 02:50:15 Thông tin

2019-08-14 02:50:15 Thông tin
Harold Hamm, CEO của Continental Resources (CLR.N): Ả Rập Saudi cần mức giá dầu cao hơn để hoàn thành chương trình IPO của Saudi Aramco.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh