2019-08-14 03:42:12 Thông tin

2019-08-14 03:42:12 Thông tin
Tin tức thị trường: Nhà máy lọc dầu AL-SUMOUD ở Iraq đang hoạt động với công suất theo kế hoạch ban đầu và đám cháy ở khu vực xung quanh đã được kiểm soát.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh