2019-08-14 04:01:16 Thông tin

2019-08-14 04:01:16 Thông tin
[Tin tức] Tính đến 4:00, chỉ số Dow báo cáo doanh thu 285 triệu (ngày giao dịch trước đó là 200,6 triệu), Nasdaq báo cáo khối lượng 1,883 tỷ (ngày giao dịch trước đó là 1,844 tỷ) và chỉ số S & P 500 báo cáo giá trị 1,919 tỷ đồng. (Ngày giao dịch trước đó là 1,405 tỷ đồng).

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh