2019-08-14 04:15:24 Thông tin

2019-08-14 04:15:24 Thông tin
BBVA: Trong trường hợp nền kinh tế rất yếu và lạm phát giảm, ngân hàng trung ương Mexico dự kiến sẽ phát hành chuyển đổi ôn hòa, cho thấy chu kỳ nới lỏng sắp mở.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh