2019-08-14 05:07:00 Thông tin

2019-08-14 05:07:00 Thông tin
Theo Mặt trời Anh: Cựu Thủ tướng Anh của Exchequer Hammond yêu cầu Thủ tướng Anh Johnson hứa sẽ đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu rời khỏi Liên minh châu Âu.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh