2019-08-14 05:12:16 Thông tin

2019-08-14 05:12:16 Thông tin
[Cựu Thủ tướng Anh của Exchequer Hammond đã gửi thư cho Thủ tướng Johnson yêu cầu ông hứa sẽ có một thỏa thuận với Brexit. Tình dục, do đó phá vỡ "thỏa thuận ngừng bắn" với Đảng Bảo thủ. Hammond đã gửi thư cho Thủ tướng Anh Johnson, nói rằng đường đỏ của ông về việc hủy bỏ thỏa thuận bảo lãnh của Ailen đối với Brussels là "ngưỡng được đặt quá cao và không có khả năng thực tế để đạt được thỏa thuận." Được biết, bức thư bị rò rỉ này đã được ký bởi 20 thành viên cao cấp khác của Đảng Bảo thủ, bao gồm bảy cựu bộ trưởng nội các.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh