2019-09-11 06:29:25 Thông tin

2019-09-11 06:29:25 Thông tin
Westpac: Từ mốc thời gian vài tháng, chúng tôi vẫn giảm giá của New Zealand / USD so với đồng đô la Mỹ. Thử nghiệm dự kiến sẽ ở mức 0,6240; nếu vượt qua vị trí này, điểm tiếp theo là 0,6130. Điều này là do vị trí ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang New Zealand và sự sụt giảm giá hàng hóa.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh