2019-09-11 06:47:44 Thông tin

2019-09-11 06:47:44 Thông tin
[Deutsche Bank: Fed dự kiến sẽ giảm lãi suất 100 điểm cơ bản] Nhà kinh tế trưởng của Deutsche Bank Folkerts-Landau cho biết trong một báo cáo rằng Fed quốc tế sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản. Nền kinh tế Mỹ sẽ chậm lại dưới 1,5% vào giữa năm 2020. Nếu tình hình nóng lên, nguy cơ Mỹ bước vào kỷ nguyên lãi suất 0% và một cuộc suy thoái nhẹ sẽ xuất hiện. Chúng tôi đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ, chủ yếu là do bất ổn thương mại, và ngành công nghiệp sản xuất của đất nước đang bị thu hẹp, và thị trường lao động đã bị thắt chặt. Mặc dù ý tưởng cốt lõi của tôi là Fed có bộ đệm chính sách để giữ cho Hoa Kỳ không bị suy thoái, nhưng tôi không còn bị thuyết phục như trước.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh