2019-09-11 06:59:24 Thông tin

2019-09-11 06:59:24 Thông tin
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Graham: Tổng thống Mỹ Trump đã đề cập rằng Kellogg, Hook và Waddell có thể thay thế Bolton như một cố vấn an ninh quốc gia.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh