2019-09-11 07:39:02 Thông tin

2019-09-11 07:39:02 Thông tin
Cơ quan quản lý rủi ro DNV GL: Nhu cầu dầu thô toàn cầu dự kiến sẽ đạt đỉnh sau ba năm. Nhu cầu dầu thô toàn cầu sẽ đạt đỉnh trong ba năm và duy trì cho đến năm 2030, sau đó sẽ giảm mạnh. Hầu hết các công ty dầu mỏ hiện đang mong đợi nhu cầu cao nhất đối với dầu thô sẽ xuất hiện vào cuối những năm 1920 và 1940. Quan điểm của DNV GL là triệt để hơn. IEA của Cơ quan Năng lượng Quốc tế tin rằng từ chính sách năng lượng hiện tại của phương Tây, nhu cầu dầu thô sẽ không đạt đỉnh trước năm 2040. Phán quyết của DNV GL về đỉnh cao vào đầu những năm 1920 đến từ sự lạc quan của cơ quan về sự phát triển của xe điện. Họ dự đoán rằng vào năm 2032, tỷ lệ xe điện trên thế giới sẽ đạt 50%, đến giữa thế kỷ này, 73% công cụ vận chuyển của thế giới sẽ được cung cấp điện, hiện là 2,5%. Là nguồn cung cấp nhiên liệu hóa thạch chuyển tiếp sang năng lượng tái tạo, nhu cầu khí đốt tự nhiên sẽ vượt qua dầu thô vào năm 2026 và đạt đỉnh vào năm 2033.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh