2019-09-11 07:51:01 Thông tin

2019-09-11 07:51:01 Thông tin
Citibank: Hoạt động kinh tế tại Eurozone gần đây vẫn đang suy thoái, lạm phát không được cải thiện và cuộc họp ECB sắp tới có thể công bố một đợt nới lỏng mới, như QE mạnh hơn. QE có thể bao gồm các trình điều khiển cung cấp ròng âm trong thị trường trái phiếu của các nước thị trường mới nổi. Những yếu tố này sẽ khiến đồng euro chịu áp lực, và chúng tôi sẽ hạ dự báo của đồng euro so với đồng đô la Mỹ từ 1,12 xuống 1,08 trong ba tháng tới.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh