2019-09-11 07:58:28 Thông tin

2019-09-11 07:58:28 Thông tin

Hôm qua, thị trường ngoại hối đang trong giai đoạn khá im ắng và các nhà đầu tư thị trường vẫn thận trọng trước khi Ngân hàng Trung ương châu Âu ban hành quyết định lãi suất. 

Do thiếu thông tin tin tức quan trọng, thị trường thiếu một xu hướng mạnh mẽ, vì vậy, đến bây giờ, chúng tôi (Vnwallstreet) sẽ ở chế độ "chờ xem".

"Chờ" cũng là một chiến lược giao dịch.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh