2019-09-11 09:12:16 Thông tin

2019-09-11 09:12:16 Thông tin
Deutsche Bank: Ở thị trường đầu tiên, chế độ hoảng loạn đã được đưa ra và vàng đã tăng vọt lên 1.550 đô la mỗi ounce. Bây giờ thị trường đã dần bình tĩnh trở lại, vàng đã chứng kiến sự điều chỉnh. Giá vàng trung hạn sẽ tiếp tục tăng, và sự không chắc chắn của đầu tư và sự mất giá của các loại tiền tệ chính sẽ giúp vàng trở thành một lựa chọn khác.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh