2019-09-11 08:49:51 Thông tin

2019-09-11 08:49:51 Thông tin

Nhắc nhở: Có ít thông tin về dữ liệu kinh tế ngày nay. Thị trường có khả năng tiếp tục giữ bình tĩnh. Bởi vì thị trường đang chờ quyết định lãi suất ECB vào ngày mai, nên lần này dự báo của thị trường về giải quyết lãi suất ECB là mơ hồ. Do đó, các nhà đầu tư thận trọng trong giao dịch.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh