2019-09-11 10:14:04 Thông tin

2019-09-11 10:14:04 Thông tin
Kazuo Kishida, Chủ tịch Khảo sát các vấn đề chính phủ của Đảng Dân chủ Tự do: Điều rất quan trọng đối với tương lai của Nhật Bản là tăng thuế tiêu thụ một cách suôn sẻ.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh