2019-09-11 10:51:35 Thông tin

2019-09-11 10:51:35 Thông tin
Ngân hàng Westpac: Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ công bố cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 và khởi động lại giao dịch mua tài sản để mua trái phiếu có chủ quyền trị giá 40 tỷ euro mỗi tháng.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh