2019-09-11 11:02:02 Thông tin

2019-09-11 11:02:02 Thông tin
Ngân hàng ANZ: Thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất chuẩn và tiếp tục mua tài sản tại cuộc họp tuần này. Nếu các biện pháp của Ngân hàng Trung ương châu Âu không tốt như kỳ vọng này, đồng euro, gần đây đã giảm do kỳ vọng QE của thị trường, sẽ tăng. Tuy nhiên, do sự khác biệt chính sách gần đây giữa ủy ban quản lý của ECB, ECB có thể sẽ có ít sự hỗ trợ hơn dự kiến.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh