2019-09-11 10:33:41 Thông tin

2019-09-11 10:33:41 Thông tin

"Mặt trời" báo cáo rằng có những dấu hiệu cho thấy Thủ tướng Anh Johnson sẽ sẵn sàng làm dịu yêu cầu chính của ông, đó là, Brussels từ bỏ sự hỗ trợ của Ireland để đạt được thỏa thuận Brexit

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh