2019-09-11 11:37:18 Thông tin

2019-09-11 11:37:18 Thông tin
Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Shigeng Hongcheng: Nhật Bản sẽ kiểm tra xem Hàn Quốc có đáp ứng các yêu cầu hay không.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh