2019-09-11 11:40:36 Thông tin

2019-09-11 11:40:36 Thông tin
Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Shigeng Hongcheng: Sẽ nghiên cứu yêu cầu gặp mặt từ Hàn Quốc.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh