2019-09-11 11:52:49 Thông tin

2019-09-11 11:52:49 Thông tin
Goldman Sachs: Có một rủi rotuyên bố chính sách của ECB ít hơn dự kiến đối với đồng euro sẽ tăng. Hiện tại, thị trường rất có thể thất vọng với tuyên bố chính sách của ECB trong tuần này. Quy mô và thời gian của kế hoạch nới lỏng có thể làm thị trường thất vọng. Thậm chí có khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ không công bố các mặt hàng lỏng lẻo mà thị trường mong đợi. Ngân hàng không còn tin rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ đưa ra kế hoạch nới lỏng quy mô lớn như mong đợi của Ngân hàng và đẩy EUR / USD so với đồng đô la Mỹ giảm trong ngắn hạn.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh